Y6L – תבריג זכר

AV-MALE-011וסת איכותי לברז כיור בספיקה של 6 ליטר/דקה עם מעדן זרימה פנימי, הברגה זכרית או נקבית, מאושר לתקן "התו הכחול" מטעם נציבות המים במשרד התשתיות לאחר בדיקות של מכון התקנים הישראלי. בית הוסת מתכתי.

מחיר: 30₪
עלות משלוח: ₪9.90