Y6L- A.V – תבריג זכר

AV-004פיתוח מיוחד למקומות ציבוריים, אביזר עם מנגנון מיוחד למניעת גניבות הכולל מפתח ייחודי לנעילת החסכם על הברז. וסת איכותי זה מיועד לברז כיור ומספק ספיקה של 6 ליטר/דקה עם מעדן זרימה פנימי, הברגה זכרית או נקבית, בעלי תקן "התו הכחול" של נציבות המים במשרד התשתיות לאחר בדיקות של מכון התקנים. בית הוסת מתכתי.

מחיר: 45₪  39₪
עלות משלוח: ₪9.90