Y6L – A.V – תבריג נקבה

tb-AV007פיתוח מיוחד למקומות ציבוריים, אביזר עם מנגנון מיוחד למניעת גניבות הכולל מפתח ייחודי לנעילת החסכם על הברז. וסת איכותי זה מיועד לברז כיור ומספק ספיקה של 6 ליטר/דקה עם מעדן זרימה פנימי, הברגה זכרית או נקבית, בעלי תקן "התו הכחול" של נציבות המים במשרד התשתיות לאחר בדיקות של מכון התקנים. בית הוסת מתכתי.

מחיר: 45₪  39₪
עלות משלוח: ₪9.90