מדיד ספיקה

sakit_medidaמהווה בסיס לבדיקת ספיקות המים שנתיות,עלותם בכסף
והחיסכון הכספי שניתן להשיג בשנה לאחר הרכבת החסכמים.

מחיר: 8₪
עלות משלוח: ₪9.90